zemmem

VB [zemmem]

fermer, clore, boucher; joindre exactement

Flexions zemmem

ttzemmimeɣ tzemmmeḍ nettzemmim tzemmmemt yettzemmimen tzemmimet itzemmim tzemmimen ttzemmimet zemmmemt ittzemmim nzemmem ttzemmimen izemmmen tetzemmimeḍ tetzemmimem itzemmimen zemmem tettzemmimeḍ izemmem tettzemmimem zemmmen ittzemmimen tzemmimemt tetzemmim tzemmiment ttzemmimemt zemmmeɣ tettzemmim tzemmmem ttzemmiment tzemmim yetzemmim tetzemmimemt ttzemmim zemmmet yettzemmim tzemmem tettzemmimemt zemmment tzemmimeɣ netzemmim yetzemmimen

Sources zemmem

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot zemmem

Zemmem d acu izemren ad yili deg wecwari n sin ilemẓiyen iteddun deg webrid n wedrar ! - lemmer ad d-tiniḍ d afus ukebri akken yes ad nessiɣ times ad ak iniɣ tḥuǧeḍ !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés zemmem

arwas  jerreb  asnekwu  imẓi  ccreɛ  kerrec  nkikez  aruy  crek  ssenkikez  tuskirt  taqlalt  ḥmimuc  amennegzu  kellex