knu

VB [knu]

courber; se courber; être courbé; s'incliner; se pencher

Flexions knu

knut iknan iknu tkennuḍ knun tkennumt ikna knan teknim iknun teknuḍ kennumt teknum nkennu tekniḍ ikennun teknam ikni knint knumt kennu teknu ikennu knunt kennun tekna knant teknimt knu yeknan yeknu kennuɣ teknumt tkennum yekna teknamt tekni yeknun knuɣ kennut neknu tkennu kniɣ kennunt nekna yekni knin

Sources knu

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot knu

Kniɣ, bubbeɣ k id ɣef uzagur-iw, wwiɣ k id ɣer dagi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ikna, yedda ɣer zdat, syin imured yiwet yiwet ɣet tama ujenjar nni yellan ddaw nsen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ikna ɣer Muḥend, inna-yas ɣer tmeẓẓuɣt : - Twalaḍ anect tissirt !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ikna, iddem-d taxellalt n usɣar azal n tardast di teɣzi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]