knu

VB [knu]

courber; se courber; être courbé; s'incliner; se pencher

Flexions knu

iknun teknuḍ kennumt teknum nkennu tekniḍ ikennun teknam ikni knint knumt kennu teknu ikennu knunt kennun tekna knant teknimt knu yeknan yeknu kennuɣ teknumt tkennum yekna teknamt tekni yeknun knuɣ kennut neknu tkennu kniɣ kennunt nekna yekni knin knut iknan iknu tkennuḍ knun tkennumt ikna knan teknim

Sources knu

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot knu

Ma si lebɛid, win isneqden tamuɣli, ad iẓer kan lexyal yettali yettader, amdan ikennu, aqabac inettu .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ikna ɣur-s Wecrif, msalamen, qimen akken myettnawen, ur illa wawal .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Izwar zdat nsen Muḥa ɣer tama idekwannen, armi yekna ɣer wemɣar aciban, isɣim dinna Azwaw akked Muḥend, syin yerra ɣer wemɣar nni, inna-yas : - A dda Aylan, wigi d inebgawen nneɣ ; mel-asen d acu i yaɣ-d-isduklen deg wemkan agi, di laɛnaya-k .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Kniɣ, ḥnunfeɣ s leḥder ɣer widen yella ɣer yeffus, ufiɣ Yidir akked Ḥend, ɣer deffir walaɣ Ferḥat nneɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]