knu

VB [knu]

courber; se courber; être courbé; s'incliner; se pencher

Flexions knu

teknum nkennu tekniḍ ikennun teknam ikni knint knumt kennu teknu ikennu knunt kennun tekna knant teknimt knu yeknan yeknu kennuɣ teknumt tkennum yekna teknamt tekni yeknun knuɣ kennut neknu tkennu kniɣ kennunt nekna yekni knin knut iknan iknu tkennuḍ knun tkennumt ikna knan teknim iknun teknuḍ kennumt

Sources knu

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot knu

Ikna, iddem-d taxellalt n usɣar azal n tardast di teɣzi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

islef i wudem-is, ikna, dɣa intel anda izmer ad iser Ḥemmu .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Azwaw ikna s leḥder ɣer Muḥa i d yeqqimen ɣer tama nsen, inna-yas ad as d isefhem .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ikna, yedda ɣer zdat, syin imured yiwet yiwet ɣet tama ujenjar nni yellan ddaw nsen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés knu

tuzzuft  zzhu  aḍfay  ṭṭneh  timint  lemmec  melleḥ  ndekwal  ɛemti  imezwura  tussda  wid  felgu  lawan  subb