sduqqes

VB [sduqqes]

faire sursauter; faire tressaillir; effrayer

Flexions sduqqes

sduqqusemt tesduqqus sduqqusent sduqqes yesduqqes tesduqqsemt sduqqus yesduqqus tesduqqusemt sduqqseɣ nesduqqes yesduqqsen sduqquseɣ nesduqqus yesduqqusen sduqqset isduqqes sduqqsen sduqquset isduqqus sduqqusen tesduqqseḍ tesduqqsem isduqqsen tesduqquseḍ tesduqqusem isduqqusen sduqqsemt tesduqqes sduqqsent

Sources sduqqes

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot sduqqes

Ala win immuten ur k isduqqusen ara .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Bɣiɣ ad ẓreɣ dɣa ma netleɣ s tidett deg wemkan agi deg ffreɣ ! - Ma nniɣ-ak tesduqqseḍ iyi, d tidett !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Muḥend ibda ismekta d taddart-is, ittwali tiɣilt nni deg itturar d aqcic d ameẓyan mi t id isduqqes umeddakkel--is, inna yas . - A Muḥend, efk tameẓẓuɣt-ik, sṭurec allen-ik, ahat ad d-tafeḍ dagi tin imenna wul-ik ! - A wi k-iḥkun ay Azwaw !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés sduqqes

takeffart  aserɣu  feggeḍ  llem  ccita  asexleḍ  mherwal  siwa  bbaḥ  sriḥ  targigit  tiferkit  tasarutt  wati  ḥdac 
-->