sduqqes

VB [sduqqes]

faire sursauter; faire tressaillir; effrayer

Flexions sduqqes

sduqqseɣ nesduqqes yesduqqsen sduqquseɣ nesduqqus yesduqqusen sduqqset isduqqes sduqqsen sduqquset isduqqus sduqqusen tesduqqseḍ tesduqqsem isduqqsen tesduqquseḍ tesduqqusem isduqqusen sduqqsemt tesduqqes sduqqsent sduqqusemt tesduqqus sduqqusent sduqqes yesduqqes tesduqqsemt sduqqus yesduqqus tesduqqusemt

Sources sduqqes

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot sduqqes

Bɣiɣ ad ẓreɣ dɣa ma netleɣ s tidett deg wemkan agi deg ffreɣ ! - Ma nniɣ-ak tesduqqseḍ iyi, d tidett !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ala win immuten ur k isduqqusen ara .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Muḥend ibda ismekta d taddart-is, ittwali tiɣilt nni deg itturar d aqcic d ameẓyan mi t id isduqqes umeddakkel--is, inna yas . - A Muḥend, efk tameẓẓuɣt-ik, sṭurec allen-ik, ahat ad d-tafeḍ dagi tin imenna wul-ik ! - A wi k-iḥkun ay Azwaw !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]