aqu

VB [aqu]

manquer, faire défaut, être rare

Flexions aqu

ttaqumt uqint tuqi tuqam ittaqun uqiɣ tettaqum naqu tettaquḍ aqumt yuqan tuqim uqan yuqa ttaqun taqumt ittaqu taquḍ ttaqut uqin yuqi nuqa yettaqun aqunt nettaqu taqu ttaquɣ aqut yaqun nuqi tuqamt aqu tuqiḍ tettaqumt taqum yettaqu aquɣ ttaqu tuqimt uqant tuqa ttaqunt aqun tettaqu yaqu

Sources aqu

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Mots apparentés aqu

leɣben  uzzal  abuɛemmar  amezluḍ  sseɣreq  ujjix  dhem  sidna  arez  sgeḍ  nntil  ult  awareb  agemmay  ddudi 
-->