zleg

VB [zleg]

être de travers; être déformé, tordu

Flexions zleg

tezlig zligent zellgeɣ zleg tzellgem yezleg tzelgemt yezlig tezligemt zellget tzelleg zelgeɣ zellgent nezleg zligeɣ nezlig izelgen tzellgeḍ zelget tzellgemt izleg zelgen izlig zligen zellgemt nzelleg tzelgeḍ izellgen tzelgem tezligeḍ tezligem zelleg izelleg zelgemt zellgen tezleg zelgent

Sources zleg

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot zleg

Iddew amcum akken i yas-d-nekka, ad izleg iman-is am ilezwi n tremmant .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Deg webrid n Tala, iraggen n wezɣal zellgen tamuɣli .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ayen izelgen deg wexxam sebba-s d Tasaɛdit .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akken tebɣid ɣezzifeḍ a yiḍ, taggara ad yali wass, d awal iḥemmel ad d-immekti yal tikkelt mi ara s-zelgent .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés zleg

meccek  talaba  takeffart  acebbaḍ  ticki  flali  cwiṭuḥ  sred  iger  frek  amerwal  dhem  timxeddett  tifrect  tačinett 
-->