tamacahutt

N.F [tamacahutt]

conte; histoire

Flexions tamacahutt

tamacahutt tmucuha

Sources tamacahutt

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tamacahutt

Inna-yaɣ-d Dda Sliman : tadyant agi mačči d tamacahutt, zemreɣ ad wen-tt-id-awiɣ tura deg wzal, mačči am tmucuha n yiḍ : " - Yiwen wass, iteddu yiwen ccix deg webrid-is armi yewweḍ ɣer taddart n Iɣil Aḥidus .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Yernu mačči d lawan n tmucuha, maca ad awen-d-awiɣ yiwet : yiwen wass kkren di yiwet taddart ad ruḥen ɣer imenɣi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ur yẓra yiwen anwa awal neɣ anta tamacahutt ad d-iselqem .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Awal ibeddu ur iẓri yiwen amek, alamma yeḥma, alamma yekker wemjaddal s wawal nni azuran, s isfra, s tmucuha nni n leqrun d leqrun izran . " - … Ad awen iniɣ, nek ɣur-i, tamsalt agi ur tferru akka .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tamacahutt

sseqruref  lɛiwaḍ  tabacmaqt  dmu  ssembibb  msifeḍ  aregrug  mdel  aẓardur  gri  semmek  takebbuṭ  sɣer  taɣessa  qewwet 
-->