tarda

N.F [tarda]

lavage, lessive, nettoyage; règles (fém.)

Flexions tarda

tarda

Sources tarda

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tarda

Syen akinna ad d-taweḍ tallit userkem umureǧ akken ad neg taqeṭṭart i tarda .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Aman nni lhan, akken sismiḍen tawla i neqqen tabeɛuct di tarda n tfeqlujt usendu .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tibḥirin, azdam n yesɣaren, anɣac, tarda, aɛrak d usebbi n weɣrum aquran i waɛwin n yemjuhad ittuɣalen akken ad qablen aɛdaw deg imenɣi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tarda

cellef  ɛzel  isnin  saḥḥit  bellez  amulab  ṭṭneh  uwqim  sriddew  ssemres  cebbeḥ  afermac  tibbulɛeṭ  ablul  cukk 
-->