tabernust

N.F [tabeṛnust]

veste

jacket

سترة

Flexions tabernust

tibernas tibernusin tibernyas tbernust tbernusin tabernust tbernyas tbernas

Sources tabernust

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tabernust

Ilaq-as ad iqqen izri akked yimmal di yiwet tiremt, am win iteddun si tizi ɣer tizi… " Cfiɣ, sdergeɣ d iman-iw ɣer tewwurt, cuddeɣ tabernust nni inu tujriḥ, fkiɣ tameẓẓuɣt i Dda Muḥ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Allaɣ-is yekka akin i iseggasen, izger i tiram akk tefsutin, Taberkunt tẓer sin warrac s tbernas timellalin tturaren di texxamt nni .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tabernust

tazabut  ccita  taẓeyt  agaymru  ssemḥiḥed  taɛrabt  tablawt  nǧeɛ  nkenti  shewhew  asaru  mjaji  kra  tissi  sriddem 
-->