tallit

N.F [tallit]

période, ère, époque; moment

Flexions tallit

tallit

Sources tallit

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tallit

Tallit kan tebreq, teraɛd, tenhewwal .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tiɣimit nni yeqqim di taddart tallit deg amur ameqran n tezyiwin-is llan di ṭṭrad zdat ucengu, tga-yas aɣilif .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tizzegzewt n tafukt tessizwir-d tameččimt n tezweɣ di tegnewt akken ad d-tessegri tezweɣ nni d issakkayen ass, tallit kan qbel ad d-iɣli yiḍ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Wecrif yerra taɣanimt n tmegḥelt akken ad sen ismir aldun, iṭṭef it id Lmulud, yerna awal, - Di tallit deg tamurt tenger yal wa anda yennejla ad issenser ixf-is, tuddar xlan, tuǧǧal, igujilen, kenwi ternam d tilufa nwen akken ad tḥekmem .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]