neɣ

CONJ | PRN [neɣ]

ou; nous (masculin)

Flexions neɣ

neɣ

Sources neɣ

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010

Phrases avec le mot neɣ

Taddart n Berkun attan akin ɣer zdat ur teqrib ara . - Amek ad kecment taddart ur ssinent, ur srant ma texla neɣ taɛmer ? - Nniɣ awen nebɣa ad kwen-neggani kenwi, anda nessen meqqar amkan, d wagi i d nufa dɣa .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ameẓyan nni n taɛbbuṭ, ur ẓriɣ yedder neɣ yemmut " .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Si zik, imdanen, neɣ Rebbi, ǧǧan d tilisa akken ad ttwaqadrent .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Iddem-d tafeqlujt n waman, iswa tijeɣɣimt neɣ snat, syin yuɣal ɣer uqabac nni .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés neɣ

ccwal  axlul  aksil  asebbaɣ  lehlak  ceṭṭ  tayaziṭ  ssureg  tifexxett  lhi  agaraj  amenɣud  arḍel  fi  tibselt