neɣ

CONJ | PRN [neɣ]

ou; nous (masculin)

Flexions neɣ

neɣ

Sources neɣ

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010

Phrases avec le mot neɣ

Wedris yeǧǧa talemmast n taddart, anda tella tala, ur tedda d wedrum ad neɣ d wedrum in .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi ara d-ternu yemma neɣ Nna Tamaɛzuzt akeckul n tazart, taḥbult n weɣrum ujeǧǧig aḥmayan akked tegdurt n zzit, dɣa ixulef akk !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Qbel ad d-inteq Lḥusin, Belɛid neɣ Wecrif, d Ṭimuc i d inetqen s lferḥ : - D keč a Lmulud ?
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Irna asurif neɣ sin, ibɣa ad iẓer anda llant tlawin nni .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés neɣ

asagar  hudd  qbel  ssiḍen  nxess  taceṭṭiṭ  afeqfuq  adewwex  isir  tajewwaqt  iseffil  bbelɛeṭ  asalu  afud  azegza