qqim

VB [qqim]

rester; être assis, s'asseoir; se mettre à; se retrouver; attendre, ne rien faire

Flexions qqim

yeqqimen ttɣama ttɣimiɣ yettɣama nettɣimi tettɣamamt yettɣimin qqimet ttɣimeɣ iqqim nettɣim qqimen yettɣimen ttɣimit ttɣamaɣ ittɣimi nettɣama ttɣimin yettɣaman ttɣimet teqqimeḍ ittɣim teqqimem ttɣimen iqqimen ttɣamat tettɣimiḍ ittɣama tettɣimim ttɣaman ittɣimin qqimemt tettɣimeḍ teqqim tettɣimem qqiment ittɣimen ttɣimimt tettɣamaḍ tettɣimi tettɣamam ttɣimint ittɣaman qqim ttɣimemt yeqqim tettɣim teqqimemt ttɣiment ttɣimi ttɣamamt yettɣimi tettɣama tettɣimimt ttɣamant ttɣim qqimeɣ yettɣim neqqim tettɣimemt

Sources qqim

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot qqim

Nek ad qqimeɣ dagi keč akked wiyaḍ yellan tama ufella kecmet ad teččem, syin ad nečč nek akk d Ḥemmu " .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ur icuk ara yeqqim-as imir kan i usɣar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akka meqqar ur tettɣimim i llaẓ akked fad . - Di tlemmast n herrwel ubarud, tgiḍ aɣbel i tiram a Ṭimuc .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Azwaw iqqim ittxemmim : sin neɣ tlata iseggasen aya segmi tt-xedmen ?
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés qqim

sqiṭṭeɛ  ḍḥu  ldi  qqunnec  turiṭ  ssus  tamart  lxali  ccaṭer  tassna  aɣir  afniq  tislileqt  zerriɛa  ẓdem 
-->