mmet

VB [mmet]

mourir

Flexions mmet

temmut mmutent ttmettat yettmettat mmet tettmettatemt yemmet temmtemt yemmut temmutemt yemmuten ttmettateɣ nettmettat mmteɣ yettmettaten nemmet mmuteɣ nemmut yemmten ttmettatet ittmettat mmtet ttmettaten immet mmten immut mmuten immuten tettmettateḍ tettmettatem temmteḍ ittmettaten temmtem temmuteḍ temmutem immten ttmettatemt tettmettat mmtemt ttmettatent temmet mmtent

Sources mmet

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot mmet

Yella wawal n zik, n tmurt n Tɣerdayt, qqaren : " abrid yeḥyan yif abrid immuten " .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

D Muḥend Arezqi i d yessakkin Azwaw mi d yuɣal wawal ɣur-s, inna-yas : - Amek ad neǧǧ Zali Lḥussin ger iberdan, ur neẓra ddren neɣ mmuten ?
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Acḥal n win ufan at taddart yemmut mi ara fsin ideflawen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Iẓra adni nni, aɣanim nni awraɣ iksan akken ad isɣer tazart di lexrif, ass-a yuɣal d azeggaɣ s idammen n yergazen, imejraḥ akked wid d immuten .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->