wqem

VB [wqem]

faire ; mettre ; être bon, convenable, adapté, juste

Synonymes : gerrez

Flexions wqem

ttewqamet ttaqameɣ ittewqam nettaqam weqmeɣ ttewqamen yettaqamen newqem ttewqimet wqimeɣ ittewqim newqim ttewqimen iweqmen ttaqamet tettewqameḍ ittaqam weqmet tettewqamem ttaqamen iwqem ittewqamen weqmen tettewqimeḍ iwqim tettewqimem wqimen ittewqimen ttewqamemt tettaqameḍ tettewqam tettaqamem tweqmeḍ ttewqament ittaqamen tweqmem ttewqimemt tewqimeḍ tettewqim tewqimem ttewqiment ttewqam ttaqamemt yettewqam tettaqam weqmemt tettewqamemt ttaqament tewqem ttewqim weqment yettewqim tewqim tettewqimemt wqiment ttaqam ttewqameɣ yettaqam wqem nettewqam tettaqamemt yewqem yettewqamen tweqmemt ttewqimeɣ yewqim nettewqim tewqimemt yettewqimen

Sources wqem

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Mots apparentés wqem

ssiḥell  acuɣer  acwari  jab  tiɣratin  aredday  amḍarfu  llum  tiɣwisin  knu  ssemẓi  aneggaf  mmet  lɣir  ladɣa