Ay aɛessas n tala

Imeslayen n tezlit "A yaɛessas n tala" yecna Dda Sliman Ɛazem, fell-as yeɛfu yerḥem.

Ay aɛessas n tala
Ay aɛessas n tala

Imeslayen n tezlit  "A yaɛessas n tala" yecna Dda Sliman Ɛazem, fell-as yeɛfu yerḥem.

Ay aɛessas n tala
Aqli-iyi deg-yir ḥala
Ul-iw imenna-d tamurt
Ẓẓher-iw yenna-d ala

A-tan urgaɣ aman-im
Deg unebdu d isemmaḍen
Ttwaliɣ di lexyal-im
Acercur ger yeblaḍen
Aqli ɣerqeɣ di ttexmim
Tasa akk d wul caḍen

Urgaɣ amzun di tefsut
Ttwaliɣ di lexyalat
S leḥcic tezzegzew tmurt
Tala teččur d lxalat
Amzun la kerrzeɣ taɣzut
Aɛwin-d aɣrum d tazart

Γas ini-d d tidett xaqeɣ
Aqli-yi ctaqeɣ ad zhuɣ
Di leɛqel-iw ssexdameɣ
Acuɣer ttɛebbiɣ rennuɣ
Ufiɣ d ṣṣber i xtareɣ
Ad rẓeɣ wala ad knuɣ

Llan wigad yenṭerren
Ula d lheḍra ulac
Rɣan ɣer daxel ṣebren
Ulawen nnsen d ineɣcac
Yenza lḥeqq s yedrimen
Cfut fellas ay arrac

A tala acuɣer i kem-urgaɣ
Axaṭer ɛzizeḍ deg wul-iw
D ameẓyan i kem-furqeɣ
Di leɣerba i icab yixef-iw
Nek meqqar la d-qqareɣ
Ayen yellan deg wul-iw

Akka-gi i tfukk targit
Γef tala n taddart-nneɣ
Mkul ass yesɛa tameddit
Rebbi akken im-yebɣa ad teffeɣ
Mi d-ukiɣ kulci ulac-it
Yebɛed wansi i d-uɣaleɣshare buttons

Donner un avis - Ay aɛessas n tala - 0 commentaire

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour donner un avis.