zgel

VB [zgel]

maquer, rater

Flexions zgel

nzeggel tzegleḍ izegglen tzeglem tezgileḍ tezgilem zeggel izeggel zeglemt zegglen tezgel zeglent tezgil zgilent zeggleɣ zgel tzegglem yezgel tzeglemt yezgil tezgilemt zegglet tzeggel zegleɣ zegglent nezgel zgileɣ nezgil izeglen tzeggleḍ zeglet tzegglemt izgel zeglen izgil zgilen zegglemt

Sources zgel

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot zgel

Awal n Dda Mḥend yuɣal am tyita ucangal, ur izeggel ara .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Win tezgel taluft tameqrant a kwen id yaf deg webrid-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Wissen tardast kan i yes k tezgel tyita .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Acḥal n wuḍan n aɛwaz, acḥal n wussan deg yeqqur ufus-is ɣef znad ubeckiḍ, acḥal n tiram i yezgel, acḥal isarem ad yaweḍ Taxmart ad d-ikkes tabexsist neɣ snat, taggara assmi d iwweḍ wayen ggunin, assmi ibda ubarud, nnan-as ad ijbu akin i wedrar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->