xzen

VB [xzen]

stocker, emmagasiner, mettre en réserve,en conserve

Flexions xzen

xezzneɣ xzen txezznem ttexzan yexzen yettexzan txeznemt tettexzanemt yexzin texzinemt xezznet txezzen xezneɣ xezznent ttexzaneɣ nexzen nettexzan xzineɣ yettexzanen nexzin ixeznen txezzneḍ xeznet txezznemt ttexzanet ixzen ittexzan xeznen ttexzanen ixzin xzinen xezznemt nxezzen txezneḍ ixezznen tettexzaneḍ txeznem tettexzanem texzineḍ ittexzanen texzinem xezzen ixezzen xeznemt xezznen ttexzanemt texzen tettexzan xeznent ttexzanent texzin xzinent

Sources xzen

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Mots apparentés xzen

aqlaḍ  abareɣ  izellem  idir  tiwwin  ḥcu  tbet  anawur  agim  sru  aḥbac  zleɛbeḍ  amerbuḥ  ibiqes  llazuq 
-->