wis

AMB [wis]

étant le (nombre ordinal)

Flexions wis

wis

Sources wis

  • Habib Allah MANSOURI, "Amawal n tmaziɣt tatrart, LEXIQUE DU BERBERE MODERNE" , Haut Commissariat à l’Amazighité, 2004

Phrases avec le mot wis

Aɣbel nsen sin deg-s, yiwen d aɣbel n tlawin yuɣen abrid ɣer zdat, wis sin d wid akken ǧǧan ɣer deffir deg imenɣi di Tala n Tidegt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Iqerb-d Lḥusin aɣyul wis sin, netta ibda ittcuddu taylut ar ad yessali mi slan i waɛbar amezwaru .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi yewweḍ, yufa ayen akk iwehha s tiṭ-is ur issawweḍ aḥric wis meyya n wayen illan zdat wallen-is imir .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ur d dekwalen seg waɛbar nni amezwaru nni mi yas-slan i wis sin .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés wis

abruɛ  zzux  ggani  aciwer  taḥerrast  aḍebbal  tiɣin  ssenki  tannant  lxali  ḥezzem  aqeḥbi  ccuka  ttnasfa  abbuc 
-->