tti

VB [tti]

tourner; se tourner; faire tourner; tourner, rôder autour; devenir, être réduit à ; renverser; inverser

Flexions tti

yettin itetti tettin ttit itti ttin tettiɣ ttettim tettiḍ tettim ittin ttetti tettint ttimt tetti ttint ttettiḍ ttettimt tti yetti tettimt tettit ntetti itettin ttiɣ netti

Sources tti

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tti

Ɣas tafekka teqqen deg wemkan, allaɣ yezmer ad yifrir, ad izger akin i yiɣil, neɣ ad itti ussan ɣer deffir .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Lḥusin iger tamuɣli ɣer yidis-is, iẓra Belɛid yetti iman-is ɣef ubeckiḍ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Isfeḍ s tecḍaṭ ubernus, yezzi tamuɣli ɣer yidis-is, iẓra Belɛid yetti ɣef ubeckid ; d aɛiban bu yiwen ufus .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Yetti ukunnir nni n wakal i iḍerfan imezwura syin igrareb d akkessar ɣer teɣzert, zun d taɣlalt nni n udfel yes tturaren warrac .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tti

ccrab  timeẓra  sseɛd  tawsimt  arjam  taḥcict  acuɣef  lmesxa  aseksut  ɛqer  skeɛwew  sugen  ɛemti  acbi  ṭuṭṭi