tti

VB [tti]

tourner; se tourner; faire tourner; tourner, rôder autour; devenir, être réduit à ; renverser; inverser

Flexions tti

tettit ntetti itettin ttiɣ netti yettin itetti tettin ttit itti ttin tettiɣ ttettim tettiḍ tettim ittin ttetti tettint ttimt tetti ttint ttettiḍ ttettimt tti yetti tettimt

Sources tti

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tti

Ɣas tafekka teqqen deg wemkan, allaɣ yezmer ad yifrir, ad izger akin i yiɣil, neɣ ad itti ussan ɣer deffir .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Isfeḍ s tecḍaṭ ubernus, yezzi tamuɣli ɣer yidis-is, iẓra Belɛid yetti ɣef ubeckid ; d aɛiban bu yiwen ufus .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mḥend yetti netta d ucangal-is mi tessaweḍ fell-as Ṭimuc, teɣli, terna ɣer tama-s, igezm itt waldun .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akken yetti iman-is ad as iḥus .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->