tt

PRN [tt]

elle, à elle

her, she

هي ؛ لها

Flexions tt

itt tt

Phrases avec le mot tt

Ass-a teḍra-tt yid-s am akken qqaren : " am tsilett, ikerrzen irden ur ten tetečč . "
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ma di taddart, amur ameqran sawalen-iyi Muḥu . - Ahat tella terbaɛt n yergazen kan, ad tt-neggani, ad neddu yid-sen ? - Nniɣ awen, ass-a d arraw n Wedris akk am akka nella, d argaz, d aqcic neɣ d tameṭṭut .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ad tt-isuffeɣ Rebbi ɣer lxir . - Urgaɣ tedduɣ s ubernus d amellal, sṭenṭṭuneɣ s iqerwaḥen, akken ad d-sakkiɣ widen iṭsen dinna .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Yuki i lḥamu nni taḥlawant ger ifassen-is, dɣa iḍsa-tt-id seg wul : " hahahaaah !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]