tt

PRN [tt]

elle, à elle

her, she

هي ؛ لها

Flexions tt

itt tt

Phrases avec le mot tt

Dɣa ibda iqqar-asen-d ayen yuran di tebratt nni . - " tabratt agi ilaq ad tt-id-teɣreḍ i yat taddart .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tesra iseqfan nni llan, tezweɣ ni iqermuden tella, temlel nni n yiɣlel itemma tella, taggara tumen taddart ur tt-id-iwwiḍ ujajiḥ n tmes imenɣi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ur izmir yiwen ad tt-ikkes .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ziɣ iddew bu tjellabt iteddu ɣer watmaten-is, nitni hemlen d tarewla, ugaden, ɣillen d amdan i tt-yeddan fell-asen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]