tt

PRN [tt]

elle, à elle

her, she

هي ؛ لها

Flexions tt

itt tt

Phrases avec le mot tt

Nniɣ awen, tagi ifka-yaɣ-tt-id Rebbi akken ad aɣ i issakki, akken ur ntettu ad naɣ iberdan-is . . . "
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ɣas teẓra ad tt-taf texla, neɣ thud neɣ terɣa, wicqa .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Nefra ilaq ad neffeɣ, ur nettaǧǧa ixxamen nneɣ i yeɛdawen ad ten zedɣen nitni . - I syin akinna, tefram-tt akka acengu d ixxamen nwen i d iqsed akken ad ten izdeɣ ?
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Si tyita nni, Belɛid irra-tt i wxeddim si sbeḥ ar lmesbeḥ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tt

slal  rɛiɛec  taga  terẓeg  beccer  sileɣ  imnezzeh  ḍiq  amsikel  asemmet  ihwah  lfrisa  ssewsex  dima  asatu