tt

PRN [tt]

elle, à elle

her, she

هي ؛ لها

Flexions tt

itt tt

Phrases avec le mot tt

Tamurt issen itt, maca ass-a tbeddel udem .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Acḥal n tikkal i tt-id-smektin imeqranen di tejmaɛt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

ur sen teǧǧa ad tt-steqsin, tenna-yasen : - Nugad ad nkemmel abrid anda ur nessin .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi yečča taqduḥt nni, wayeḍ ad tt-id-yeččar, armi yessed taɛebbuṭ-is akken ilha .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tt

leryaḥ  ulli  tawya  imzerreg  deḥḥes  msel  walem  lmecmac  lḥakem  taɣuri  nnejli  aderyis  ɣegged  nǧem  adni 
-->