tt

PRN [tt]

elle, à elle

her, she

هي ؛ لها

Flexions tt

itt tt

Phrases avec le mot tt

Dayen, ifra-tt-id Dda Akli, ifra unejmaɛ, teɣli d tsusmi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tekcem, teqqim, dɣa tefka-tt i yeẓri-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tawwurt ifka-tt-id uberraḥ nni n taddart, tameddit n wass, mi d kecmen ifellaḥen : - Ay at taddart !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ass-a teḍra-tt yid-s am akken qqaren : " am tsilett, ikerrzen irden ur ten tetečč . "
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tt

sluddi  tarwa  taqamett  nnger  timmarewt  aqaj  hdu  ssabun  aderyis  zerbeɛ  ssiɛqa  lweḥla  anida  taseddarit  amhad