tt

PRN [tt]

elle, à elle

her, she

هي ؛ لها

Flexions tt

itt tt

Phrases avec le mot tt

Inna-yaɣ-d Dda Sliman : tadyant agi mačči d tamacahutt, zemreɣ ad wen-tt-id-awiɣ tura deg wzal, mačči am tmucuha n yiḍ : " - Yiwen wass, iteddu yiwen ccix deg webrid-is armi yewweḍ ɣer taddart n Iɣil Aḥidus .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

ur sen teǧǧa ad tt-steqsin, tenna-yasen : - Nugad ad nkemmel abrid anda ur nessin .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ayen wumi tzemrem xedmet-tt !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ibɣa ad dduɣ yid-s ad tt-id-issineɣ, ad d-issineɣ akal n lejdud imezwura .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tt

llexs  sɛiwez  nekk  iwzi  adewwex  uqqin  rhen  akerruc  jmeɛ  agdud  ɛetteb  aneccaf  tamrayt  kenned  taqessabt