tifrat

N.F [tifrat]

solution, conclusion; paix, concorde

Flexions tifrat

tifrat

Sources tifrat

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tifrat

Iɣimi d teqqimem lwaḥid, wa zdat wa, nek ɣur-i tefkam d yagi udem i tifrat … " .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Fkiɣ tameẓẓuɣt dɣa fehmeɣ d tajmaɛt n tifrat, d leǧmaɛ, ger sin ixsimen neɣ wisen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ilmend deg ara frun d tifrat, yal wa irennu d di tɣennant-is : " nekni akka, nekni nezmer . . .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

A tenɣel, syin yal wa yekkat akka d wakka ansa ad d-ters tifrat .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tifrat

sḥissef  acuɣef  jeqqem  ččuffeḍ  amseddeɛ  sserzef  yyah  aɛrab  azzug  ssel  leqraya  lemrar  nǧeɛ  tabana  sidna 
-->