tent

PRN [tent]

elles

they

هن

Flexions tent

tent

Phrases avec le mot tent

Tussla nni issel s tmegḥelt ɣef aslaḍ aquran irna-yas-tent-id .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tiɣeṭṭen nni akken tent turzeḍ, nitenti ad d-afent amek ad nesrent deg wmadaɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tizribin nni n taddart uɣalent zedɣen tent imezdaɣ nni n war udem : msizzel, waɣzen, teryel .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ma ara tent issuget di tḥanutt, akka akka ad d-inteq yiwen ad as yini : " sewzel awal a Muḥ, sfehm-aɣ d , ur aɣ ttawi ara si Ɣillul ɣer Millul ! "
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]