tent

PRN [tent]

elles

they

هن

Flexions tent

tent

Phrases avec le mot tent

Ḥemmleɣ tikwwal ad tent-id-smektiɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tizribin nni n taddart uɣalent zedɣen tent imezdaɣ nni n war udem : msizzel, waɣzen, teryel .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ilaq-aɣ ad tent nellef tura kan s zzit mulac ad gersent, ad nuɣal am Dda Yusef .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ur nesri ayen ad tent id iqablen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tent

ssengugu  axican  asrid  takent  lɛebd  wqeɛ  jbu  taceṭṭaḥt  gmu  lgerra  kkuferri  msex  aɣawas  ɛlef  ibki