tent

PRN [tent]

elles

they

هن

Flexions tent

tent

Phrases avec le mot tent

Tizribin nni n taddart uɣalent zedɣen tent imezdaɣ nni n war udem : msizzel, waɣzen, teryel .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi llant deg wakal ssnent, ur tent yuɣ uɣilif ameqran .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Dɣa yenna-yas i yiman-is : " afellaḥ ur tent isdukul di yiwet tiremt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ula d tilufa nni yakk xedmen warrac am netta, Ameẓyan ur tent ixdim ara .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->