tazart

N.F [tazart]

figues sèches

Flexions tazart

tazart

Sources tazart

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tazart

Iẓra adni nni, aɣanim nni awraɣ iksan akken ad isɣer tazart di lexrif, ass-a yuɣal d azeggaɣ s idammen n yergazen, imejraḥ akked wid d immuten .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akken tazart ad tili tewwa di yal tamazirt, iniɣem ad yili .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tessers, tger afus-is ɣer yisni teddm-d taylut d tameẓyant, llan deg-s sin wurawen n tazart .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

D amkan n yigran akked tazart d uzemmur .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tazart

rzef  lkas  sgrurej  xemseṭṭac  bbejdudel  beḥḥet  ḥnenni  lfeɛl  aqlaḍ  iffis  aṭaksi  lfakya  qfer  aɛrab  bekker