tafukt

N.F [tafukt]

lumière diffuse du soleil

Flexions tafukt

tafukt

Sources tafukt

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tafukt

Tafukt n ɣuct teskaw ifadden .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ɣas ur fehmeɣ ara, tikwal ferzeɣ d awal neɣ sin : " Akwi d , akki d, awi-yaɣ-d tafat-ik ! " , neɣ " A tafukt ad taḥnint-iw uɣal-d ɣer tmurt-iw ! " .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tizzegzewt n tegnawt tesban-d tiɣaltin d izzin i taddart, zun d idurar ; itran uɣen igran n tafukt, tturaren s tafat nsen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tizzegzewt n tafukt tessizwir-d tameččimt n tezweɣ di tegnewt akken ad d-tessegri tezweɣ nni d issakkayen ass, tallit kan qbel ad d-iɣli yiḍ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tafukt

mceččaw  nnkel  meɛna  sfurrem  qmeḍ  ajenjar  aḥḍiḍ  ḥellel  tikbert  sal  aftis  aqerru  aleddad  aḥuccu  aseggan