ssali

VB [ssali]

faire monter; terminer, mener à terme; faire fermenter; faire monter, hausser

Flexions ssali

tessali ssalayent ssalint tessuli ssulint ssalay ssali yessalay yessali tessalayemt tessalimt yessuli tessulimt yessulin ssalayeɣ ssaliɣ nessalay nessali yessalayen ssuliɣ nessuli yessalin ssalayet ssalit issalay issali ssalayen ssalin issuli ssulin issulin tessalayeḍ tessaliḍ tessalayem tessalim issalayen tessuliḍ tessulim issalin ssalayemt ssalimt tessalay

Sources ssali

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot ssali

Akken i yas-d-nnan awalen nni, argaz ibda issalay leḥsab .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Teɣli d taluft fellaɣ qbel ad nessali tamegra .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Semi akka iderwec, deg yiḍ iteddu deg iberdan, deg wzal iteffeɣ ɣef tferkiwin, iferres, ineqqec, issalay aẓru .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ar ass-a iqqim-as d i Lḥusin teqseḥ nni n takka di taɣect-is, takka nni d tessalay tɣebbart n walim .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]