smenteg

VB [smenteg]

attiser

Flexions smenteg

yesmentgen smentageɣ nesmentag yesmentagen smentget ismenteg smentgen smentaget ismentag smentagen tesmentgeḍ tesmentgem ismentgen tesmentageḍ tesmentagem ismentagen smentgemt tesmenteg smentgent smentagemt tesmentag smentagent smenteg yesmenteg tesmentgemt smentag yesmentag tesmentagemt smentgeɣ nesmenteg

Sources smenteg

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot smenteg

Ɣas nteffeɣ tameddit, azekka nni qbel ad d-iḍil yiṭij nekni di tḥanutt ad nesmenteg neɣ ad nessiɣ times i yirrij, ad nebdu tiyita n wefḍis .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ad issiɣ, ad ismenteg, ad iselqem aqejmur neɣ sin, akken ad iwanes aɛssas n tessirt . - I tura d acu akka ittnawal wemɣar inna ? - Dda Akli ? - Ih ! - Ilaq yal yiwen segneɣ ad isew tijeɣɣimt n zzit .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ifassen-is wḍen ageccul akken ad ismenteg times .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akken tebɣiḍ ad nexdem . - Tamezwarut smenteg irrij nni ma ilaq ad s-nernu tirgin neɣ ala .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés smenteg

aḥeffaf  tamirt  aɣiwel  ɣleb  ssenɛa  aṭerṭur  ukyis  ḥlel  taserwalt  anebru  ntel  udi  talwit  asiɣi  akurdac