smenteg

VB [smenteg]

attiser

Flexions smenteg

yesmentgen smentageɣ nesmentag yesmentagen smentget ismenteg smentgen smentaget ismentag smentagen tesmentgeḍ tesmentgem ismentgen tesmentageḍ tesmentagem ismentagen smentgemt tesmenteg smentgent smentagemt tesmentag smentagent smenteg yesmenteg tesmentgemt smentag yesmentag tesmentagemt smentgeɣ nesmenteg

Sources smenteg

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot smenteg

Akken tebɣiḍ ad nexdem . - Tamezwarut smenteg irrij nni ma ilaq ad s-nernu tirgin neɣ ala .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ɣas nteffeɣ tameddit, azekka nni qbel ad d-iḍil yiṭij nekni di tḥanutt ad nesmenteg neɣ ad nessiɣ times i yirrij, ad nebdu tiyita n wefḍis .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akanun, tzemreḍ ad tesmentgeḍ, ad terreḍ iɣed akkka d wakka, ad ternuḍ asɣar neɣ sin .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ifassen-is wḍen ageccul akken ad ismenteg times .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés smenteg

meqbul  tazemzitt  bberwi  xxuc  tayunt  azemmur  fejjer  tasusmi  ssemɛen  irgel  ger  tamuli  ukmir  lqirr  ccaf 
-->