sferfed

VB [sferfed]

tâter; chercher à tâton

Flexions sferfed

tesferfdem sferfuden isferfden tesferfideḍ tesferfidem isferfiden sferfdemt tesferfudeḍ tesferfed tesferfudem sferfdent isferfuden sferfidemt tesferfid sferfident sferfed sferfudemt yesferfed tesferfud tesferfdemt sferfudent sferfid yesferfid tesferfidemt sferfud sferfdeɣ yesferfud nesferfed tesferfudemt yesferfden sferfideɣ nesferfid yesferfiden sferfdet sferfudeɣ isferfed nesferfud sferfden yesferfuden sferfidet isferfid sferfiden sferfudet tesferfdeḍ isferfud

Sources sferfed

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot sferfed

Mi lliɣ sferfudeɣ s ifassen iw akken ad d-arzeɣ tawurt n wejdar i sliɣ ikker uhetwir di taddart .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi yas-ifka tameẓyant i Muḥend, Azwaw irna isferfed deg wecwari dɣa yufa tawemmust nni deg tella ticcewt ubarud akked tersasin n waldun .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés sferfed

tellis  snam  zuzzer  aḥiḥa  tabelluṭ  tter  aneǧǧar  tuẓẓga  llamba  sgaǧ  takersit  tansa  ssehlek  iɣi  msed 
-->