mmi

N.M [mmi]

(mon) fils

Flexions mmi

mmi

Sources mmi

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot mmi

Ad yeg Rebbi ad ifrurex wexxam n mmi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mazal d neffiɣ seg wefrag nneɣ mi d iwweḍ mmi-s n Qasi Ineǧǧaren si taddart n Wahdun .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Afus itezzi, tiṭ-is tefka-tt akin ɣer tewwurt, tegguni lexyal n mmi-s .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akken twala mmi-s di tawla nni, tecrured ɣer tiɣzert tcerw-d ameqqun iferrawen n tidegt akken ad iccucef yis mmi-s .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés mmi

akeckac  azzug  azrar  aɛayer  aferdis  ini  saḥḥit  feggeḍ  xuddec  tayajurt  setta  tawtult  abagus  lfeɣ  ukmic 
-->