mahel

VB [mahel]

travailler

Flexions mahel

mahel

Sources mahel

  • Habib Allah MANSOURI, "Amawal n tmaziɣt tatrart, LEXIQUE DU BERBERE MODERNE" , Haut Commissariat à l’Amazighité, 2004

Mots apparentés mahel

ccrab  nadam  tawtilt  ǧeyyeb  aɛaned  taɣawsa  kunser  amsaɛef  ssentu  ameṭrag  ččar  alma  akman  lḥaǧa  tillict