lgirra

N.F [lgirra]

guerre

Flexions lgirra

lgirra

Sources lgirra

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot lgirra

Ur d illa di tejmaɛt, ur d-illa di tala, ur d-illa deg inurar ufella anda akken ttnejmaɛen leɛrac i lgirra neɣ i tmecreṭ tameqrant .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->