kerrer

VB [kerrer]

ensorceler

Flexions kerrer

tettkerriremt kerrret tkerrer kerrrent ttkerrireɣ nettkerrir yettkerriren tkerrreḍ tkerrremt ttkerriret ittkerrir ttkerriren kerrremt nkerrer ikerrren tettkerrireḍ tettkerrirem ittkerriren kerrer ikerrer kerrren ttkerriremt tettkerrir ttkerrirent kerrreɣ tkerrrem ttkerrir yettkerrir

Sources kerrer

  • Habib Allah MANSOURI, "Amawal n tmaziɣt tatrart, LEXIQUE DU BERBERE MODERNE" , Haut Commissariat à l’Amazighité, 2004