iṭij

N.M [iṭij]

soleil

Flexions iṭij

iṭij yiṭij

Sources iṭij

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot iṭij

Taggara, awalen nni, awalen nni n Dda Muḥ kecmen allaɣ iw seg wass-n : " … yal tiyersi ad d-yas wass deg ad tefsi … Tarbaɛt teteddu, iṭij iḥemmu simmal yettali di tegnawt aɛlayen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Si nadam, tezweɣ n yirrij ukanun i serreɣ zdat-i tcuba taḥbult nni tazeggaɣt n yiṭij ma d tefrari deffir usigna .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi yeffel yiṭij akin i yiɣil, yettali-d ubeḥri issenɣasen aẓɣal uzal .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Nmuqel iṭij nek akked Muḥend, nwala nezmer ad nezger tizi ad nessiweḍ ɣer Wedris tameddit mi ara d-yeɣli yiṭij .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés iṭij

awdiɛ  ɛisa  ṭeyyec  ibeccan  neggef  akayas  ssixṭa  azembil  sfeḍ  ccef  cali  ferkekki  rundu  sellem  uẓẓu 
-->