iṭij

N.M [iṭij]

soleil

Flexions iṭij

yiṭij iṭij

Sources iṭij

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot iṭij

Tagut n wabbu n tmes tuɣ akk tamurt, tessebrek iṭij, terra d tili .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi d ikker illi d allen-is, iṭij yuli ɣer tqacuct n tegnawt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ɣas nteffeɣ tameddit, azekka nni qbel ad d-iḍil yiṭij nekni di tḥanutt ad nesmenteg neɣ ad nessiɣ times i yirrij, ad nebdu tiyita n wefḍis .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Iṭij yewweḍ-d ɣer temnart nni taneggarut nnig terga .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]