arebrab

N.M [arevrav]

terroriste

terrorist

إرهابي

Flexions arebrab

urebrab yirebraben arebrab irebraben tarebrabt trebrabt tirebrabin trebrabin

Phrases avec le mot arebrab

Iɣli-d urebrab di lǧamaɛ nni deg llan zik ttqessiren deg yiḍ mar ad yili yugar usemmiḍ di tejmaɛt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ussan nni imezwura i texla taddart, iɣli d fell-asen urebrab ameqran .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ussan teddun, Tasaɛdit yuli-tt urebrab n tsusmi, tekkes taḍsa nni, yekkes unecreḥ nni i nnumen at wexxam .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->