zmer

VB [zmer]

pouvoir, être capable de; être possible

Flexions zmer

tezmirem zemret izemren zmer nezmir tzemmrem zemmreɣ zmiren tzemrem zemren zmireɣ zemmren nezmer izemmer zemmer zemrent zemreɣ tezmer izemmren tezmir nzemmer zemmremt tezmiremt zemremt yezmir tezmireḍ tzemmremt tzemmreḍ zmirent tzemremt yezmer tzemreḍ zemmrent izmer tzemmer zemmret

Sources zmer

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot zmer

Ayen wumi tzemrem xedmet-tt !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ussan imezwura nezzi d akk, nwala ayen yellan akken ad nẓer laɛula yellan, ad nqis ussan i nezmer ad neṭṭef dagi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Seg wassmi i yaɣ-ikellex ccix nni, ur nezmir ad nsewweq, ur nezmir ad d-nenṭeq gar-awen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Bedden ad ẓerren tilufa nni dinna armi d inteq Wecrif, isegga akken izmer : - Zret !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés zmer

mreḥba  tarubya  ilɣi  snegzi  baba  tagnawit  nneɣlulem  inna  rrewrew  seqqef  smuqqel  ssimses  wid  freḥ  tasewwart