yal

ADV [yal]

chaque, toute espèce de

Flexions yal

yal

Sources yal

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot yal

Win iqerben ɣer wemkan nni n nqec, izmer ad isel, tikwal, i ssut nni d iggar wemdan nni, yal tikkelt ad yentu ugelzim deg wakal : " eḥḥ !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Yal wa ikkat ad iḍfer asaru nni n tmeddurt n Lḥusin akked Belɛid .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

A tenɣel, syin yal wa yekkat akka d wakka ansa ad d-ters tifrat .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

I yas-yenna win akken i tent-iferrun : " Di yal tamsalt, yiwen webrid kan i yellan wakken ad msefhamen yexsimen : ilaq-asen tamezwarut ad tebten ɣef wayen i llan heddren " .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés yal

mari  lhedra  tazmilt  rjem  imensi  lektiba  sswal  nɛer  taqerɛett  amzuxxu  aqerrif  ẓrureq  cemmet  sterḥeb  imidrus