winna

AMB [winna]

celui-là

Synonymes : win

Flexions winna

winna

Sources winna

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010

Phrases avec le mot winna

Lawan ixeddim d winna, lawan umerreḥ deg iɣezran akked zzedwa, d lawan-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Winna d ayen wumi nebges nekni .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Yufa taggara ula d netta am winna, ula di nqec nni mar ad injer tarkast i tmegḥelt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Winna ilaq ad t id thucceḍ syin, awal d aneggaru, ur ifut ! - Ihi ma tella ger ifassen-ik tmegḥelt, ad t-tenɣeḍ ?
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]