tuqqda

N.F [tuqqda]

cautérisation; brûlure; cuisson de la poterie artisanale

Flexions tuqqda

tuqqda

Sources tuqqda

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tuqqda

Ur iǧǧa arcam, ur iǧǧa tuqqda, attan simmal irennu .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tissi yeffɣen sbeḥ texdem, tameddit nni ad d-tekcem tayeḍ ! - " A baba, amek tẓerreḍ anwa lawan deg ad d-tekkseḍ uzzal deg waman n tuqqda ? " - " Twalaḍ ay Azwaw ?
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Times tessilqiq , tessefsay uzzal, aman nitni rennun tuqqda .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tariḥt nni akked ssut nni, " keccc ! " , d wid i d lebyan n tuqqda n wuzzal ! . "
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tuqqda

agric  ǧhed  ḥcer  azmam  ssemguclu  lweswas  bibras  lmed  ujjix  ndef  amezzir  amehraz  iqileḥ  ssens  ddruj