tizi

N.F [tizi]

col ; passage; occasion, incidence; moment; passage difficile

Flexions tizi

tizi

Sources tizi

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tizi

Luḍa nni n tizi tusa d am wennar nni wumi d zzin iciqer .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Si zik ḥemmleɣ tizi, ḥemmleɣ ad d-ẓreɣ syin tuddar nni nneɣ, d timeẓyanin zun tiɛeccucin nni nxeddem mi ara netturar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ma d tariḥt ujeǧǧig n magu, tizzegzewt n tegnawt, ssut n webẓiẓ deg wagur n ɣuct, tesmeḍ n wegris akiwan, tagut ubarud iḥman, teqseḥ n wedfel n tizi, temlel n tefza n tefsut, aɣilif n wid inḥafen, asirem uzekka . . .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Inna-yas : - Sdari udem-ik akken ur tettkuffureḍ ara si tizi !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]