tid

PRN [tid]

celles

those (female)

أولئك (للمؤنث)

Flexions tid

tid

Phrases avec le mot tid

Ḥekkun d assmi d llant tlufa nni di tmurt nneɣ, lmumen ur tid tufi ara din .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ɣas nekni n At Iken, akken i yaɣ-baɛdent tuddar n wa i yaɣ-baɛdent tid n win .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Di ccetwa, ixeddim ineqqes di taddart dɣa tiḥuna am tin nneɣ, neɣ tiden ixeddmen ayen nniḍen, icban aḥeddad n lfeṭṭa neɣ axerraz n warkasen akk tbardiwin, d tid i d tajmaɛt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tid meqwren ad nefsusint, tid messiyen ad frunt " .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]