tid

PRN [tid]

celles

those (female)

أولئك (للمؤنث)

Flexions tid

tid

Phrases avec le mot tid

Ɣas nekni n At Iken, akken i yaɣ-baɛdent tuddar n wa i yaɣ-baɛdent tid n win .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Nek walaɣ, tilufa timeqranin d tid nni yebḍan imdanen ɣef tmuɣli n ddunit, ɣef webrid n ddin neɣ akken ttweḥḥiden axellaq .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Llant ɣur-neɣ tesyart uzemmur, llant tid n yiẓra, ma d ilel agi ur t id mlaleɣ di tuddar nneɣ n wedrar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tid meqwren ad nefsusint, tid messiyen ad frunt " .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]