tid

PRN [tid]

celles

those (female)

أولئك (للمؤنث)

Flexions tid

tid

Phrases avec le mot tid

Di ccetwa, ixeddim ineqqes di taddart dɣa tiḥuna am tin nneɣ, neɣ tiden ixeddmen ayen nniḍen, icban aḥeddad n lfeṭṭa neɣ axerraz n warkasen akk tbardiwin, d tid i d tajmaɛt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Llant ɣur-neɣ tesyart uzemmur, llant tid n yiẓra, ma d ilel agi ur t id mlaleɣ di tuddar nneɣ n wedrar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Nek walaɣ, tilufa timeqranin d tid nni yebḍan imdanen ɣef tmuɣli n ddunit, ɣef webrid n ddin neɣ akken ttweḥḥiden axellaq .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ḥekkun d assmi d llant tlufa nni di tmurt nneɣ, lmumen ur tid tufi ara din .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]