tid

PRN [tid]

celles

those (female)

أولئك (للمؤنث)

Flexions tid

tid

Phrases avec le mot tid

Di ccetwa, ixeddim ineqqes di taddart dɣa tiḥuna am tin nneɣ, neɣ tiden ixeddmen ayen nniḍen, icban aḥeddad n lfeṭṭa neɣ axerraz n warkasen akk tbardiwin, d tid i d tajmaɛt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tillas nni walaɣ tent zun d tid nni n wexxam nneɣ mar ad tessens yemma taftilt nni n zzit yellan ɣef udekkan .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ɣas nekni n At Iken, akken i yaɣ-baɛdent tuddar n wa i yaɣ-baɛdent tid n win .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ḥekkun d assmi d llant tlufa nni di tmurt nneɣ, lmumen ur tid tufi ara din .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tid

ssraya  tter  zzna  ibiqes  nezlulef  tamart  tasebbiwt  tayda  tareɣla  wati  merruyet  leryaḥ  qamer  rḍeb  tiwjit 
-->