tid

PRN [tid]

celles

those (female)

أولئك (للمؤنث)

Flexions tid

tid

Phrases avec le mot tid

Ɣas nekni n At Iken, akken i yaɣ-baɛdent tuddar n wa i yaɣ-baɛdent tid n win .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Llant ɣur-neɣ tesyart uzemmur, llant tid n yiẓra, ma d ilel agi ur t id mlaleɣ di tuddar nneɣ n wedrar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tillas nni walaɣ tent zun d tid nni n wexxam nneɣ mar ad tessens yemma taftilt nni n zzit yellan ɣef udekkan .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ḥekkun d assmi d llant tlufa nni di tmurt nneɣ, lmumen ur tid tufi ara din .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tid

nṭerr  tabacmaqt  uriz  qessam  asegbar  ddenden  takebbanit  nṭeḍ  aldun  ḍrec  anelmad  ilni  ɛubbej  qucc  menwala