tid

PRN [tid]

celles

those (female)

أولئك (للمؤنث)

Flexions tid

tid

Phrases avec le mot tid

Tid meqwren ad nefsusint, tid messiyen ad frunt " .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Llant ɣur-neɣ tesyart uzemmur, llant tid n yiẓra, ma d ilel agi ur t id mlaleɣ di tuddar nneɣ n wedrar .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ḥekkun d assmi d llant tlufa nni di tmurt nneɣ, lmumen ur tid tufi ara din .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Nek walaɣ, tilufa timeqranin d tid nni yebḍan imdanen ɣef tmuɣli n ddunit, ɣef webrid n ddin neɣ akken ttweḥḥiden axellaq .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tid

anaḍ  ɛeggeḍ  rkeb  yeffus  amḥaddi  ssegdel  tidderwect  lemɛacra  lxebz  agezzan  lwiwec  lɣar  lwajed  ban  sfunnec