tiɣzert

N.F [tiɣzeṛt]

petit ravin

Flexions tiɣzert

tiɣzert

Sources tiɣzert

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tiɣzert

Segmi d ffɣen si taddart n Ubdir, nitni d axatel n yal tiɣilt, n yal tiɣzert, n yal tizi deg webrid n Tala .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akken twala mmi-s di tawla nni, tecrured ɣer tiɣzert tcerw-d ameqqun iferrawen n tidegt akken ad iccucef yis mmi-s .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Lḥusin izzi tamuɣli s akkessar armi iẓra takurt nni tekcem tiɣzert, d tama n wasif .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tebɣa ad d-temmekti abrid nni deg tedda, ad tesself abeḥri nni asemmaḍ n tiɣzert, ad tesraḥ tariḥt nni n felgu akked umageraman n terga .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tiɣzert

ḥennec  ɣɣedlilef  sduxxem  aneccaf  xten  ferru  agerjuj  ɛweq  ssebleɛ  tizwelt  aqejjir  sniffeḥ  xleɛ  dafeɛ  ssikrer 
-->