fat

VB [fat]

passer; dépasser

Flexions fat

nettfat ttfateɣ ifaten nfut fatent fat tfat tettfatemt fatet yettfat ttfat tfutemt tfuteḍ tfatem ttfatent fateɣ tettfat ttfatemt futent tfut faten ittfaten ifat tettfatem tettfateḍ ifuten tfutem futeɣ nfat ttfaten fatemt ittfat ttfatet futen ifut tfatemt yettfaten tfateḍ

Sources fat

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot fat

Mi ten-id-newweḍ ifut-iten lḥal .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Winna ilaq ad t id thucceḍ syin, awal d aneggaru, ur ifut ! - Ihi ma tella ger ifassen-ik tmegḥelt, ad t-tenɣeḍ ?
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ɣas ur nekkir ara zik, ur ifut lḥal .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ma ẓriɣ d yiwen am winna ur kkateɣ ara - Aɛbar ma yeffeɣ dayen, ifut lḥal a Belɛid !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés fat

akel  aynisem   leɛfu  jida  aqelwac  aneqqal  wis  is  iṭṭew  zlikkeḍ  awesran  acebbub  llehwet  zzenjer  tussna 
-->