fat

VB [fat]

passer; dépasser

Flexions fat

futen ifut tfatemt yettfaten tfateḍ nettfat ttfateɣ ifaten nfut fatent fat tfat tettfatemt fatet yettfat ttfat tfutemt tfuteḍ tfatem ttfatent fateɣ tettfat ttfatemt futent tfut faten ittfaten ifat tettfatem tettfateḍ ifuten tfutem futeɣ nfat ttfaten fatemt ittfat ttfatet

Sources fat

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot fat

Mi ten-id-newweḍ ifut-iten lḥal .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ma ẓriɣ d yiwen am winna ur kkateɣ ara - Aɛbar ma yeffeɣ dayen, ifut lḥal a Belɛid !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Winna ilaq ad t id thucceḍ syin, awal d aneggaru, ur ifut ! - Ihi ma tella ger ifassen-ik tmegḥelt, ad t-tenɣeḍ ?
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ɣas ur nekkir ara zik, ur ifut lḥal .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés fat

rki  ttɛemda  fju  maser  qrib  tkebber  amaẓay  qqewqew  turett  certet  anmahal  gemmem  yakkuc  aɛeḍḍel  sferkekk