tayita

N.F [tayita]

frappe, coup

Flexions tayita

tiyita tyita tayita

Sources tayita

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tayita

Ayen imbawlen ičča tiyita .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Iseggem tiddi-s dɣa ifka-yas tiyita s uqerru i sqef n weẓru : " Aḥḥḥ !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Dɣa ččan tiyita ilhan .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Terra-yas Ṭimuc - S laɛqel-ik a Ḥemmu, si tama wadda i d tekka tyita, wissen d Belɛid i yewten iddew neɣ wissen d acu nniḍen . . .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tayita

ẓẓawra  ariruc  wagi  ččina  tistet  rmimeḥ  tasennart  aɣerfan  akayi  agelzim  lmeks  ccḍeb  nnecc  ssabun  izmir