tayita

N.F [tayita]

frappe, coup

Flexions tayita

tayita tiyita tyita

Sources tayita

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tayita

Terra-yas Ṭimuc - S laɛqel-ik a Ḥemmu, si tama wadda i d tekka tyita, wissen d Belɛid i yewten iddew neɣ wissen d acu nniḍen . . .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ayen imbawlen ičča tiyita .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Imir dɣa, anda yella wawal di tejmaɛt ad d-yuɣal ɣer tyita n tgelzimt, ɣer tuṭṭfa n usɣar, amek ad s-tedduḍ i yeqcer akken ur ittceqqiq, akken daɣ ur k issanaf tiyita .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Lḥusin ifka tameẓẓuɣt, yufa ur tella tyita si tama ufella .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tayita

rabeɛ  ssur  sehhel  ccedda  weqweq  mmed  adɣal  ssebruzzeɛ  cax  sseḥnunez  zuxx  axettal  ɛuẓẓeg  smuzɣel  zegzew