tassara

N.F [tassara]

latte, traverse de bois

Flexions tassara

tassara

Sources tassara

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010

Phrases avec le mot tassara

Azwaw issa allen-is di tassara, ibda iḥetteb ijga yellan .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ikker, inna-yasen s taɣect tazurant isergagin tassara : " - Kcemt-d a widen illan deg webraḥ, get-asen amkan i inebgawen nneɣ, At Yafran, At Ḥemmu, At Tiɣbit, kecmet illa wemkan, Ansi ibɣu tekkam d d inebgawen nneɣ, tura ad nezwir di tesɣar, syin akin ad nuɣal ɣer wedriz, aḥiḥa, aḥidus, abaɣur .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Yiwen wass yuli Mḥend ɣef sqef n wexxam-is, ibda d adegger uqermud akked tassara .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Abbu nni n tassara, n ijga akk tgejda .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tassara

tiderwect  tawenza  agelmim  sneznez  lmassa  aqudar  zzɛaf  ssefreɣ  steḥqer  lemmer  tayda  leɛqira  tirbulat  tastawt  ah 
-->