tasa

N.F [tasa]

foie; amour parental, affection, tendresse

Flexions tasa

tasa

Sources tasa

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tasa

D tissirt akked tala i d ul akked tasa n taddart . - Amek ? - Di lawan n yisid, tissirt taɛmer s ifellaḥen issaden zzit .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Akken iḥemmel ad isusem i iḥemmel ad isel i wawal iteddun ɣer wul akked tasa .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Seg wass-n tezza tasa-s .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Acḥal iseggasen deg wexxam n mmi-s, ula d yiwen wass ur teqqim nettat akked temɣart-is ad siwlent, ad qesrent s wawal n tasa, awalen usirem, awalen n wul .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tasa

aɣlad  agennay  sseḥder  tayerza  wegger  nneẓmi  ẓẓwic  tarmit  sawraɣ  cic  bḥal  suddem  ffukti  gaber  txed 
-->