taqbabt

N.F [taqbabt]

pile, tas

Flexions taqbabt

taqbabt

Sources taqbabt

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010

Phrases avec le mot taqbabt

D nanna-s Werdiyya i yas-icudden taqbabt nni, terra-yas tabuqalt ɣef qerru, tenna-yas : " a Cabḥa, ruḥ s axxam, walaɣ Baba-m yusa-d, azzel awi-yas aman isemmaḍen ! " .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés taqbabt

ilwiɣ  aɛefyun  ɣrem  tamagurt  aḥeccem  aruy  herri  sseddu  amesgani  taɣdemt  taẓerbit  tarewla  aɣiɣac  amalay  amnar 
-->