tameddit

N.F [tameddit]

après-midi; soir; la fin de la vie

Flexions tameddit

tameddit

Sources tameddit

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tameddit

Mi d neweḍ tameddit n wass ɣer taddart nni, asemmiḍ, agris d ɛeggu, ur illa wanda ad nernu abrid, nefcel .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tecfa ass-en, d yemma-s i yas-innan tameddit n wass : " - A Tasaɛdit !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

S wawal nni i yaɣ-sagaden akken ur nettɣim ara di berra tameddit n wass : " ad k-yečč yizem n tizi ! "
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tameddit n wass nni zemren ad waḍen ɣer Tala ma ur sen izzi webrid .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tameddit

qdem  adakem  taqlalt  anefren  kfer  ffudi  segged  asseɣḍes  sir  awecwac  ẓeɛnenni  ddunnit  lmumen  kuc  feggeḍ