tameddit

N.F [tameddit]

après-midi; soir; la fin de la vie

Flexions tameddit

tameddit

Sources tameddit

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tameddit

Nmuqel iṭij nek akked Muḥend, nwala nezmer ad nezger tizi ad nessiweḍ ɣer Wedris tameddit mi ara d-yeɣli yiṭij .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ɣas nteffeɣ tameddit, azekka nni qbel ad d-iḍil yiṭij nekni di tḥanutt ad nesmenteg neɣ ad nessiɣ times i yirrij, ad nebdu tiyita n wefḍis .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tawwurt ifka-tt-id uberraḥ nni n taddart, tameddit n wass, mi d kecmen ifellaḥen : - Ay at taddart !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

tameddit agi d anejmaɛ deg Wennar n Tiɣilt !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tameddit

nɣeb  akebbus  cewweq  tameḥcact  serkem  ccan  lmerɣub  layas  takulma  agensas  ḥḥerḥer  tazmilt  smil  aqmamas  adrar 
-->