tameẓẓuɣt

N.F [tameẓẓuɣt]

oreille; petite oreille; écoute

Flexions tameẓẓuɣt

tameẓẓuɣt

Sources tameẓẓuɣt

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tameẓẓuɣt

Lḥusin ifka tameẓẓuɣt, yufa ur tella tyita si tama ufella .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Muḥend ibda ismekta d taddart-is, ittwali tiɣilt nni deg itturar d aqcic d ameẓyan mi t id isduqqes umeddakkel--is, inna yas . - A Muḥend, efk tameẓẓuɣt-ik, sṭurec allen-ik, ahat ad d-tafeḍ dagi tin imenna wul-ik ! - A wi k-iḥkun ay Azwaw !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Simmal ttemjaddalen Belɛid akked Wecrif, Lḥusin ifka kan tameẓẓuɣt-is ismuzgut, iteddu aḍar zdat wayeḍ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Kenwi a yixsimen atan tcerk ikwen tdarit agi n tḥanutt n Salem, teqqimem yal wa yefka d tameẓẓuɣt, yal wa yefka-d abrid n leḥq-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tameẓẓuɣt

lmital  ssefruri  cɣeb  albeɛḍ  qesser  ajelkaḍ  tarsast  afenyan  ruḥ  lemḍerra  tifkert  iwsawen  weddec  ssentu  taceṭṭaḥt