tajewwaqt

N.F [tajewwaqt]

pipeau, petite flûte

Flexions tajewwaqt

tajewwaqt

Sources tajewwaqt

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tajewwaqt

Akken sbaɛden i taddart, dergen, ijebd-d Muḥend tajewwaqt nni yeffer deg uqelmun-is . - Tura nezmer ad newwet, ulac ixxamen iqerben ? - Ulac !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Muḥend yerra tajewwaqt ɣer iciw-is, irfed allen-is, yerra aqelmun ɣef uqerruy-is, inteq : - Akken yella wass ad s-yeks umeksa .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Iwala ula d netta ussan deg iteddu netta akked Dadda-s Lḥusin, assmi iksa tikkelt tamezwarut, assmi iskel aguglu s lliqa akked uyefki deg yifer n tneqlett di teẓgi, assmi d irra azal, assmi yelmed ad yandi tifextin i imerga d uzersur, ass- mi d injer tajewwaqt uɣanim tamezwarut, assmi zegren akin ɣer tuddar nniḍen ad d-metren i wansar, teddun cennun : Ansar ansar a Rebbi ssew itt id ar asar ad gmen yirden d timẓin ad gmen zun d aɣanim .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tajewwaqt

taktabt  lawan  targazt  taguri  aniwa  asmenyifi  amejdar  mel  taffa  ḍḍerr  ssizweɣ  dir  ḥerrem  uṭṭis  sxuzzeḍ 
-->