tafekka

N.F [tafekka]

corps

Flexions tafekka

tafekka

Sources tafekka

  • Habib Allah MANSOURI, "Amawal n tmaziɣt tatrart, LEXIQUE DU BERBERE MODERNE" , Haut Commissariat à l’Amazighité, 2004

Phrases avec le mot tafekka

Ɣas tafekka teqqen deg wemkan, allaɣ yezmer ad yifrir, ad izger akin i yiɣil, neɣ ad itti ussan ɣer deffir .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mi d ikkes ifassen-is seg wedni nni, Lmulud yuki i tawla tuli d tafekka-s .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tafekka

kreh  ɛteq  tabusɛadit  cweḍ  tala  uɣud  aselɣaɣ  iberdi  sferčeččew  axlenǧ  asegru  rhen  lluddi  amaynut  cqirrew