tabratt

N.F [tabratt]

lettre, missive

Flexions tabratt

tabratt

Sources tabratt

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot tabratt

Nek ɣriɣ tabratt nni dɣa tekcem-iyi tawla .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ibedd-d yiwen ifka-yi-d tabratt agi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Iddem-d yura tabratt s zaɛfran ; tabratt ɣezzifet .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Dɣa ibda iqqar-asen-d ayen yuran di tebratt nni . - " tabratt agi ilaq ad tt-id-teɣreḍ i yat taddart .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés tabratt

taklit  tagensest  tawinest  rrekɛa  snitra  xnunes  lɣu  ssendu  targazt  sfixxew  lɛehd  rḥu  zinzew  lemɛahda  ansi