steqsi

VB [steqsi]

demander, questionner

Synonymes : tter

Flexions steqsi

nesteqsay steqsayeɣ yesteqsan testeqsam steqsin steqsi yesteqsi testeqsayemt yesteqsa yesteqsay steqsay steqsant testeqsaḍ nesteqsi steqsayent steqsit testeqsay steqsayemt isteqsin nesteqsa testeqsimt isteqsayen testeqsiḍ testeqsayem testeqsayeḍ isteqsan testeqsamt steqsint isteqsi steqsayen steqsaɣ isteqsay steqsayet yesteqsin isteqsa testeqsim yesteqsayen steqsimt

Sources steqsi

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot steqsi

Ur isteqsay yiwen fell-as alamma slan yes yuɣ-d tazribt tameqrant n taddart .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Udren d isem ur ussin, dɣa Lḥusin isteqsa ten . - Anwa Mḥend ? - Dda Mḥend si zik n zik i yeffeɣ taddart, qbel ad d-laleɣ neɣ mi lliɣ di tattalt .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Azwaw issers asɣar nni, irra d udem-is ɣer imeddukal-is, inna-yasen : - Di laɛnaya nwen init-iyi-d amek ad ten naf deg wacḥal iberdan agi yellan gar-aneɣ ? - Ad neddu iberdan, ad nesteqsi fell-asen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

mi tekker, nek ur steqsayeɣ anwa iɣelḍen neɣ ur neɣliḍ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés steqsi

neggef  acekriḍ  akerfa  tuẓeḍla  berkukes  meyya  ban  ssemɛen  sfezwi  nnekmal  lbenna  tamɛict  talwiḥt  tiremt  ggammi 
-->